Havøysund Havnevesen Måsøy KF
Port of Havøysund

Havøysund Weather

 

Havøysund Havnevesen Måsøy KF er et kommunalt foretak med ansvar for kaianleggene i Havøysund. Her finner du kontaktinformasjon og kort informasjon om havnevesenets ansvarsområde.
 
Forvaltningsoppgaver:

Havnevesenet har daglig tilsyn til havnedistriktet. Her inngår alle de offentlige kaiene og laste-/lossingsanlegg. I hovedsak har havnevesenet følgende oppgaver:
 • Administrere all drift innenfor Havøysund havnedistrikt.
 • Ansvar for farleder, nødvendige fyrlys og sjømerker.
 • Tilsyn med at kaianlegg og havneinnretninger.
 • Påse at anlegg og arealer er i forsvarlig stand.
 • Påse at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeliggjøres.
 • Legge forholdene til rette for brukerne.
 • Ansvar for drift av 4 betongkaier, 6 trekaier, 1 spuntvegg kai med  tredekke, betong flytebrygge anlegg  for fiskeflåten, 2 mindre flytebrygger Kailengde totalt  på ca. 733  meter, en havneterminal, lagerhus og strømbuer.

 

Havnevakta er behjelpelig med:
 • Leveranse av ferskvann
 • Anvisning av kaiplass
 • Tilkobling og strømleveranse
 • Avfallsleveranser
 • Utleie av båtplasser
 • Lagerplass for utstyr
 
Havnevesenets føremål
 
Ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne-og farvannsloven. Havøysund havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Havøysund havnevesens havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse havnens brukere og for kommunen. 
 
Kontakt oss
Telefon: 784 24 071
Telefax: 784 24 074
Postadr: Strandgata 85
9690 Havøysund
E-post: Kontakt
Kontortid er kl. 0800- 1530 mandag - fredag.
VHF kanal (i kontortid) 12/16.
Vakttelefon: 901 18 987
 
 
     
 
 Ålesund Havn                               Trondheim Havn    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CURRENT MOON
 
 
 
 Honningsvåg Havn
 
 Vardø Havn
 
 Narvik Havn
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheap Jerseys For Sale Huarache Pas Cher Cheap Ray Bans ZX Flux Pas Cher Nike Huarache Nike Roshe Run Chaussures Sports Pas Cher Ray Ban Sunglasses Cheap chiflatironswebsite.us.com Cheap NFL Jerseys Chaussure ZX Flux Pas Cher